De Orde van het Heilig Kruis

De Orde van het Heilig Kruis

Ons klooster in Amerika heeft een nieuwe website ingericht, en daar is ook een nieuwe video te vinden.
Het is een roepingen video, maar geeft meteen goed weer, wat het bijzondere aan onze gemeenschap is.

Het gaat over de mannelijke tak, priesters en broeders, die tot de Orde van het Heilig Kruis behoren.
Wij zusters zijn een Congregatie, pauselijk recht, die bij hun orde zijn aangesloten.

Onze spiritualiteit en meteen ook onze zending in de Kerk, is het Werk van de H. Engelen te verbreiden. Dat gebeurt door vele retraites en bezinningsdagen, wereldwijd. Zodat de mensen de H. Engelen beter leren kennen, zich aan hun Engelbewaarder toewijden, en evt. later ook aan alle H. Engelen, met een gebed van Toewijding dat door de H. Kerk goedgekeurd is.

Zodat steeds meer mensen zich bewust met de H. Engelen in de geestelijke strijd begeven, tot redding van de zielen, tot opbouw van Gods rijk in onze wereld.