Allerheiligen

Allerheiligen

Allen die in de hemel zijn, zijn heilig! Dat vieren we vandaag. De “kleine”, onbekende Heiligen. Zij zijn samen met de Heilige Engelen de zegevierende Kerk! En wij zijn daarheen onderweg.

Als onze hogepriester offert Jezus zich altijd voor ons op. En in de H. Mis, als leden van Zijn Lichaam, geadopteerd in de familie van God door het doopsel, ontvangen we Hem altijd. Die ontvangst maakt mogelijk wat Jezus lang geleden beloofde: dat wie zijn vlees eet en zijn bloed drinkt, niet zou sterven, maar eeuwig leven zou hebben.
In de Heilige Communie treedt Hij binnen in onze sterfelijke lichamen, zodat wij op onze beurt zijn onsterfelijke, verheerlijkte lichaam kunnen binnengaan.

Als we een hamburger of pizza of een appel eten, wordt die hamburger of pizza of appel een deel van ons. We nemen het op in ons lichaam. Maar wanneer we het lichaam en het bloed van Jezus in de Heilige Communie consumeren, gebeurt precies het tegenovergestelde.
In plaats van dat we Jezus in ons lichaam opnemen, neemt Hij ons in zijn lichaam op. Hij wordt geen deel van ons lichaam. We worden deel van zijn lichaam!

Het is door deze mysterieuze uitwisseling van genade dat de Eucharistie de instrumentele oorzaak van onze verrijzenis wordt!

Ze werkt in onze ziel als voedsel en als medicijn, ze voedt ons met Gods leven, geneest onze ziel van de gevolgen van de venijnige zonde, en maakt ons dag na dag meer tot heiligen. Het is de Eucharistie die onze ziel voedt, onze inzet versterkt om een leven van genade te leiden en ons verenigt met onze medegelovigen door ons lichamelijk te vormen in het Lichaam van Christus.

Tenslotte is het de Eucharistie die onze sterfelijke lichamen doordrenkt met het vermogen om vergoddelijkt te worden, verheerlijkt en verrezen in het Lichaam van Christus. Zoals de Catechismus het stelt, is de Eucharistie “het zaad van het eeuwige leven en de kracht van de verrijzenis” (KKK 1524).┬á

Zo worden wij uiteindelijk heilig!