St. Jozefs Vaderschap als model voor het gezin

St. Jozefs Vaderschap als model voor het gezin

De bescherming van St. Jozef, ook als patroon van het gezin, zijn  vandaag meer dan ooit nodig omdat de instellingen van vaderschap en het gezin onder vuur liggen als nooit tevoren.

Niet verrassend dus, dat er een dramatische toename is van afwezige vaders. Sommigen hebben vrijwillig en onverantwoordelijk hun families verlaten, terwijl anderen zijn gedwongen gescheiden van hun kinderen door onrechtvaardige scheidingswetten.

Het ongelukkige resultaat van al deze afwezige vaders is de ontwikkeling van wat psychologen “vaderhonger” noemen. Het is het verlangen van verlaten kinderen om geliefd en beschermd te worden door een sterke vaderfiguur.

St. Jozef kan helpen om de leemte op te vullen die is opengelaten door zoveel afwezige vaders. God wilde de best mogelijke ontwikkeling, menselijk gesproken, voor Zijn Zoon, het Kind Jezus.

Het is duidelijk dat de Vader voor de meest geschikte man zorgde om echtgenoot te zijn voor de Maagd Maria, en ook de meest nobele weerspiegeling van het Vaderschap van God.

Een andere manier om dit te zeggen is, dat binnen het kader van Gods plannen, Jezus het meest mannelijke model voor Zijn volledige menselijke ontwikkeling verdiende.
En Hij ontving dat voorbeeld in St. Jozef.