Jozefs heiligheid en zijn verborgen leven

Jozefs heiligheid en zijn verborgen leven

St. Jozef werd heilig, hoewel, niet hoofdzakelijk door zijn woorden en werken in de Heilige Familie, maar eerder door zijn biddende, contemplatief, verborgen, stille leven.

Want de rol van St. Jozef was niet het aankondigen van Jezus aan de wereld, zoals de apostelen deden. Integendeel, het was om Hem te verbergen voor de wereld, terwijl hij vaderlijk Jezus in Zijn heilige menselijkheid vormde met het oog op Zijn missie in de wereld.

Bisschop Bossuet, een beroemde zeventiende eeuwse prediker uit Frankrijk, wijst erop, dat de apostelen als lichten waren om JEZUS zichtbaar te maken, terwijl St. Jozef aan de andere kant als een sluier was om hem te bedekken.

St. Jozef hield dus dertig jaar de schat verborgen die aan hem was toevertrouwd, en nooit onthulde hij of gaf enige aanwijzing door woord of gebaar dat Jezus inderdaad de Zoon van God is.