St. Jozef en St. Michael

St. Jozef en St. Michael

Tot vreugde van gelovige katholieken over de hele wereld heeft paus Franciscus een speciaal Heilig Jaar uitgeroepen, gewijd aan St.Jozef, de pleegvader van Jezus en hoofd van de Heilige Familie.

De afkondiging vond plaats op 8 december, het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis, en de 150e verjaardag van de proclamatie van St. Jozef als patroon van de universele Kerk.

Om zoveel mogelijk profijt te hebben van dit grote genadejaar, willen we zowel de betekenis als het belang onderzoeken van het leven van St. Jozef, evenals de buitengewone relatie die hij had met de Heilige Engelen.

Vergeet niet, dat slechts zeven jaar geleden Paus Franciscus het Vaticaan wijdde op dezelfde dag aan zowel St. Michael en St. Jozef. Door dat te doen, benadrukte hij de verbindingen die gevonden kunnen worden tussen de Prins van de Hemelse Legerscharen en het Hoofd van de Heilige Familie.

Beiden zijn beschermheiligen van de Kerk!