Wat is de Passio Domini?

Wat is de Passio Domini?

Met de “Passio Domini” worden de uren van het lijden van Jezus bedoeld, vanaf donderdag 21.00 uur tot aan vrijdag 15.00 uur.

Wij zoeken in deze uren een passende tijd voor gebed, voorbede en overweging van hetgeen Jezus voor ons gedaan en geleden heeft. Natuurlijk is dit aan omstandigheden en mogelijkheden van een ieder aangepast, die lid is van het Werk van de Heilige Engelen en de Passio Domini wil houden, vooral op donderdagavond en tijdens de drie uren waar Jezus aan het Kruis hing. We benutten de bijzondere genaden van deze uren, om ons te verenigen met Jezus in zijn geestelijke strijd en zijn verlossend lijden.

We kunnen deze tijd alleen of samen met anderen doorbrengen, in een kerk of thuis, zoals de omstandigheden het toestaan.

Natuurlijk kan met het lijden van de Heer ten allen tijde overwegen. Maar er is toch een dag van de week, waarop bijzonder aan de verrijzenis gedacht wordt, namelijk op zondag. De Heer biedt ons op iedere zondag bijzondere genaden aan, om deel te nemen aan het heilsmysterie van zijn verrijzenis. Zo zijn er ook dagen en uren, die heel bijzonder het mysterie van zijn lijden gewijd zijn. Wij kunnen dan op bijzondere wijze binnengaan in dit geheim van lijden en liefde, biddend, overwegend en meelijdend met de Heer.

Wij kunnen zo op een zeer diepe wijze ontdekken, hoe wij ons priesterschap kunnen uitoefenen, ofwel het algemene priesterschap van alle gelovigen, ofwel dat van de gewijde priesters. Wij kunnen ons geestelijk verbinden met het verlossingswerk van Christus, de Hogepriester en aanvullen wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van de Christus, ten bate van zijn lichaam, dat is de Kerk (vgl. Kol 1,24). Door de Passio Domini wordt heel ons leven dieper verworteld in het geheim en de zending van de Kerk.

In de trouwe vervulling van deze vrome oefening van de Passio Domini openbaart zich ons diepe streven naar een zo intensief mogelijk eenzijn met de Heer. Die is alleen mogelijk door een liefde, die in staat is, om met Hem beproevingen en lijden te verdragen. Zo proberen we om ons hart met het Hart van Jezus te verenigen en onze intenties met die van Hem.

De Passio Domini is als een uitnodiging van de Heer aan ons, om Hem in zijn lijden te begeleiden. De Passio Domini “vieren” betekent, aan deze uitnodiging gehoor geven en het zoete juk van Jezus op ons te nemen, doordat we ons met zijn geestelijke strijd voor de redding van de zielen verbinden.

Het zijn zeker uren, waarin we ons herinneren aan wat Jezus voor ons heeft gedaan en geleden tijdens de laatste uren van zijn leven op aarde. Maar de Passio Domini is meer als een zich herinneren aan iets uit het verleden. Daarom proberen we in deze uren, ons te verenigen met het lijden van Jezus in de Kerk en in de wereld, zoals het in onze dagen zich afspeelt, om zo eerherstel te brengen voor de beledigingen en zonden die vandaag gebeurd zijn. Er zijn zo veel onenigheid en moeilijkheden in de Kerk, er is zo veel leed in de wereld, die ons omringt. Dat alles willen wij meenemen in deze uren, zodat het tot een ontmoeting met het lijden van de Heer komt. Zo wordt door onze deelname aan de uren van de Passio Domini in veel zielen de verlossing ten deel door het Bloed van Christus.