Reiniging

Reiniging

Zoals de goede wijngaardenier “snoeit” de Vader ons door middel van het kruis, “opdat wij meer vrucht dragen” (vgl. Joh. 15, 2). Wij moeten dit kruis aanvaarden en omzetten in genade en verdienste, door het eerst toe te staan ons hart te openen en te veranderen.

Dan zal onze kracht voor het smeekgebed toenemen en kunnen wij vrijer en onbevangener liefhebben. En met deze liefde kunnen we anderen helpen hun hart voor God te openen en ook hun kruis te aanvaarden.

Want als we ons laten reinigen, zegt Onze Heer: Dan breekt uw licht als de dageraad door en groeien uw wonden spoedig dicht; dan gaat uw geluk voor u uit, en de heerlijkheid van de Heer zal uw achterhoede zijn. Als gij dan roept, geeft de Heer u antwoord, en smeekt gij om hulp, Hij zal zeggen: `Hier ben Ik!’   (Jes. 58, 8-9).