De zuiverende kracht van het kruis

De zuiverende kracht van het kruis

Het kruis komt voort uit liefde en is een teken van Gods liefde voor ons.

Kind, minacht de tucht van de Heer niet, laat u door zijn straf niet ontmoedigen.  Want de Heer tuchtigt hen die Hij liefheeft, Hij straft ieder die Hij als zijn kind erkent.  Het lijden dient om u te verbeteren en op te voeden; God behandelt u als kinderen. Ieder kind wordt wel eens door zijn vader gestraft.  (Heb 12:5-7)

Hoewel wij ons geloof praktiseren en de sacramenten ontvangen, misschien zelfs dagelijks, hebben wij toch, net als anderen, veel verborgen gebreken en gehechtheden die onze voortgang naar God belemmeren.

Zoals Johannes van het Kruis opmerkte: hoe klein de draad ook is die de vogel bindt, hij is toch voldoende om hem te beletten naar de hoogte te vliegen (vgl. Opgang van de berg Karmel, Bk I, hfdst. 11).

  • Wanneer God ons een kruis zendt, kan dat voor ons een oproep zijn
  • om wakker te worden,
  • een middel om onze gehechtheden te verbreken of
  • onze bedoelingen te zuiveren,
  • een gelegenheid om genoegdoening te krijgen of
  • genezing te vinden.