De omvormende kracht van het Kruis

De omvormende kracht van het Kruis

Elke veertigdagentijd reizen we met Jezus mee naar Jeruzalem, om met Hem deel te nemen en mee te leven in zijn lijden en sterven aan het kruis. Jezus wil het kruis niet alleen dragen; Hij roept ons en heeft ons de genade en het voorrecht gegeven om met Hem te delen in zijn verlossingswerk.

Hij vraagt ons Hem het kruis te dragen, allereerst voor onze eigen heiliging en volmaaktheid, en vervolgens ook voor de redding van anderen. “Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil zal het vinden”. (Mt 16,24)

Onze persoonlijke weg van het kruis en hoe wij het dragen bepaalt onze relatie met Christus. Daarom willen wij het Kruis begrijpen en de wijsheid en liefde van God zien die erachter schuilgaat, zodat wij met meer moed, standvastigheid en liefde Christus kunnen volgen op de koninklijke kruisweg.