Een overzicht

Een overzicht

Als overzicht neem ik de tekst die in het hoofdmenu te vinden is onder: Opus Angelorum. Maar misschien heeft niet ieder dat gelezen, en het is goed even alles bij elkaar te zien. Want dat wordt in de nieuwe categorie uitgewerkt.

WAT IS HET WERK VAN DE HEILIGE ENGELEN

Het Werk van de Heilige Engelen is een geestelijke beweging binnen de Katholieke Kerk. Het werd in 2008 door de Heilige Stoel goedgekeurd als openbare vereniging van GELOVIGEN, in de Katholieke Kerk en toevertrouwd aan de Reguliere Kanunniken van het Heilige Kruis.

Hun leden zetten zich bijzonder in voor de verering van de Heilige Engelen, om samen met hen God te verheerlijken en Zijn heilsplan te dienen.Hun doel is:

  • God dieper te leren kennen en daardoor te groeien in de eerbied en liefde tot Hem en de gehele schepping.
  • De verering van de Heilige Engelen te verbreiden als een bijzondere hulp in de geestelijke nood van onze tijd.
  • De priesters en religieuzen te helpen, vooral door gebed en offer.

Het lidmaatschap in het Werk van de Heilige Engelen begint met een kerkelijk goedgekeurde Toewijding aan de Heilige Engelbewaarder. Deze Toewijding betekent bescherming en hulp.

Leden, die zich nog meer willen inzetten voor de geestelijke doelen van de beweging, kunnen daarna zich ook nog toewijden aan alle Heilige Engelen. Het is een verbond van Engel en mens tot opbouw van het Rijk van God en tot redding van de zielen.

Behalve de afzonderlijke leden omvat het Werk ook nog bijzonder specifieke gemeenschappen, zoals de Broederschap van de Engelbewaarder, de priestergemeenschappen en de familiegemeenschappen.

 SPIRITUALITEIT

De spiritualiteit van het Opus Angelorum is geheel gericht op de Drievuldige God: Hij is het centrum van de Heilige Engelen, daarom is Hij ook het centrum van het Werk van de Heilige Engelen.

De spiritualiteit van het Werk oriënteert zich aan de volgende

GEESTELIJKE HOUDINGEN

  1. De geestelijke houding van de aanbidding leidt tot een aandachtig meevieren van de H. Mis; ze laat de liefde tot het gebed en de eucharistische aanbidding toenemen; ze wekt het verlangen en de kracht om in Gods aanwezigheid te leven.
  2. De geestelijke houding van de overweging leert ons, om net als Maria, het Woord van God op te nemen, in het hart te bewaren en in het dagelijkse leven om te zetten.
  3. De geestelijke houding van het eerherstel betekent de navolging van het kruis. Ze verlangt de bereidheid om zich door gebed en offer in te zetten voor de redding van de zielen. In de viering van de Passio Domini herdenken wij iedere week op de donderdagavond en op vrijdag het lijden en sterven van de Heer.
  4. De geestelijke houding van de zending verlangt een ‘vleugelsnelle’ gehoorzaamheid naar het voorbeeld van de Heilige Engelen, om Gods wil in het kleine en in het grote, te vervullen. Maar ook de voorschriften van de Heilige Kerk alsook in de verschillende plichten van staat.

KARAKTERVORMING

De eerste stap van onze inzet voor de Kerk is onze eigen bekering. Deze begint in het dagelijkse leven, in onze dagelijkse strijd. De volgende deugden zijn fundamenteel:

De trouw en de nederigheid,
de gehoorzaamheid en de liefde,
het zwijgen en de juiste maat,
alsook de navolging van Maria, met de bereidheid van het “God-schenken-uit-liefde”.