Het zesde woord

Het zesde woord

Toen Jezus van de zure wijn genomen had, zei Hij: “Het is volbracht.”   Joh 19, 30

Dit was de verklaring van Jezus dat Hij zijn levenswerk had voltooid. Hij wilde niet alleen zeggen dat hij op het punt stond te sterven. Hij bedoelde hiermee dat Hij de zending die Hij van Zijn Vader had ontvangen, die Hij op aarde moest volbrengen, had volbracht. Zijn missie was een succes. Hij had iedere profetische voorspelling vervuld, had absoluut elke taak gedaan die hem was toegewezen.

Maar hoe kan een man in de bloei van zijn leven, stervend als een misdadiger, Zichzelf als een succes verklaren? Misschien moet ons hele concept van succes herzien worden.

Onze maatstaf om succes te meten is rijkdom, macht, waardering van anderen, comfortabel leven en het bereiken van onmiddellijke doelen in een of ander uitgekozen werkterrein.

Christus stierf arm, beschimpt, vol van pijn, niet begrepen door zijn landgenoten, verlaten door zijn vrienden. De maatstaf die Jezus gebruikte was de wil van zijn Vader. Hij was in alle dingen gehoorzaam, zelfs tot de dood aan een kruis. (Phil. 2,8). De uiterlijke tekenen van succes zouden later komen. Hij was er niet mee bezig.

Een succes zijn betekent voor ieder van ons, om gehoorzaam te zijn aan Gods plannen voor ons. God heeft een speciaal plan voor ieder van ons. Ons constante gebed moet zijn: Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Niet mijn wil, maar de Uwe.

Laten we bidden dat Gods wil gedaan wordt in ons leven. Laat ons denken aan de moeilijke dingen die we nu moeten accepteren, en neem het aan als komend uit de hand van God.