Het testament van Jezus

Het testament van Jezus

Vandaag de dag is het kruisbeeld zo gewoon dat de echte betekenis ervan verloren kan gaan.

Het nieuwe kruisbeeld dat je aan de muur hangt kan worden begroet met uitroepen van: “Is het niet mooi?” – De voorstelling van Christus de Gekruisigde is niet bedoeld om zulke gevoelens te wekken!

Het moet je geest richten op de ruwe en gewelddadige, maar ook sublieme en heilige realiteit van Goede Vrijdag. De meest beminnelijke Man die ooit op aarde liepviel ten prooi aan de meedogenloze haat van bittere vijanden.

Ze schoven de waarheid aan de kant, verstikten alles wat goed was in henzelf, eisten en kregen de doodstraf voor Hem van een zwakke rechter.

De haat zegevierde: de liefde werd aan het kruis genageld.

De goddelozen hebben hun dag gewonnen en hadden leedvermaak; ze hebben gespot.
De Allerheiligste Zoon van God leed en stierf.

Als je aan dit alles denkt, krijgt je geest te worstelen met de uiterste mysteries van vrije wil, lijden, verdriet en zonde. Je staat op Calvarië en ziet naar de wereld, de wereld in jezelf, de wereld om je heen.

Dit is het enige gezichtspunt waar je visie volledig en onvervormd is.

Als een mens sterft, luistert men intens naar diens laatste woorden. Ze zijn van diepe betekenis.

Hoeveel te meer de 7 LAATSTE WOORDEN van Jezus op het sterfbed van Zijn kruis!
We willen ernaar luisteren.