Het drievoudige eerherstel aan de Drievuldige God (4)

Het drievoudige eerherstel aan de Drievuldige God (4)

De drievoudige doorboring kan wijzen naar het mysterie van een drievoudige boete en een drievoudig eerherstel. De Heer lijdt in Zijn Lichaam voor de schuld der wereld.

Dat de zonde de Drie-ene God beledigt, is duidelijk aan het feit, dat elke zware zonde het leven van de Goddelijke genade doodt. De zonde is vooral ook ondankbaarheid en liefdeloosheid jegens onze Schepper en Weldoener.

Zo wordt in elke zonde de Vader beledigt, doordat men het leven afwijst dat Hij schiep en schonk, alsook de Zoon, Die de ongeschapen Waarheid is, alsook de Heilige Geest, Die in God de Liefde in Persoon is.

De Heer brengt in de doornenkroning die Hij ondergaat eerherstel aan de Vader.

Het menselijk hoofd is het meest nobele lichaamsdeel, drager van de hersenen en de zintuigen. Het hoofd bestuurt het lichaam, het hoofd rijst boven alles uit, het hoofd wordt … gekroond.

Het is drager van het gezag. Zo boet de Heer hier voor wat aan God Vader aan eer en gehoorzaamheid onthouden wordt, voor wat het vrije schepsel schuldig blijft als aan zijn Heer en God, zijn Koning en Meester.

Aan de Vader komt alle eer toe: zelfs de Zoon onderwerpt Zich aan de Vader. Vgl.  1Kor 15,28

De Heer boet hier voor de hoogmoed, de trots, de ongehoorzaamheid, de zelfoverschatting van het schepsel, voor zijn niet-willen, zijn niet-willen-dienen.