Eerherstel aan God de Zoon (5)

Eerherstel aan God de Zoon (5)

In de kruisiging lijdt de Heer aan handen en voeten ondraaglijke pijnen voor het misbruik dat de mens maakt van het eigen lichaam. De Heer biedt hier als Mens, Zichzelf als God (alleen Hij werd mens) eerherstel aan voor de verslaving van de mens onder de hartstochten van het vlees.

Daarbij worden in de zondige omarming de ledematen misbruikt in wat wij onreinheid, ontucht noemen, en waarbij St. Paulus opmerkt dat alle zonden buiten het lichaam om gaan, maar dat “de ontuchtige zondigt tegen het eigen lichaam” 1 Kor 6,18

Een enorme knechting ondergaat de mens in de dictatuur die het lichaam vaak over de geest uitoefent.

In het reine lichaam, geboren uit de reine Maagd, lijdt het Lam Gods en neemt, hangende aan het kruis, de zonde van de wereld weg…