14 September: Feest van Kruisverheffing

14 September: Feest van Kruisverheffing

Iedere mens heeft te lijden, soms meer, soms minder. Ieder draagt zijn kruis. Het is de manier waarop men het draagt, wat zoveel verschil uitmaakt.

Als men het probeert kwijt te raken, als men zich met handen en voeten ertegen weert, dan wordt het nog zwaarder. En bovendien blijft al het lijden onvruchtbaar.

Het geheim bestaat hierin: dat men het kruis aanvaardt en het verenigt met het Kruis van onze Heer. Dan wordt al het zware en moeilijke in ons leven vruchtbaar, door de oneindige verdiensten van Jezus lijden en mogen wij deelhebben aan Zijn verlossingswerk!

Het is niet gemakkelijk om ‘ja’ tegen het kruis te zeggen. Dat zien we ook aan de doodsstrijd van de Heer in de Hof van Olijven. Dan stuurt de Vader een Engel, om Hem te sterken!

We zien opnieuw dat God de bemiddeling door de Engel w i l ! En het toont ons dat God ook aan ieder van ons Zijn Engel sturen wil, om ons te sterken, om ons kracht te geven en te helpen ons kruis te aanvaarden.

De Engel van Portugal die aan de kinderen van Fatima in 1916 verscheen, leert hen bij de tweede verschijning:

“Breng voortdurend offers en gebeden”.

Als Lucia vraagt, hoe ze offers moeten brengen, krijgt ze het duidelijke antwoord van de Engel, en dat geldt ook voor ons!

“Maak uit alles wat je kunt, een offer, om de zonden goed te maken, waardoor God wordt beledigd en om de bekering van de zondaars af te smeken. Aanvaard vooral het lijden, dat de Heer jullie zal sturen en draagt het in geduld”.

Men kan van a l l e s een offer maken; ook zijn vreugde kan men de Heer schenken!

Het gaat erom dat men alles aanvaardt, als van de Heer komend, en het met Hem verenigd, weer aan de Vader schenkt. De Heer alleen is de Verlosser! Zonder Hem kunnen we niets, heeft ook ons lijden geen waarde. Maar als we het aannemen en met Zijn lijden verenigen, kunnen wij helpen zielen te redden voor de eeuwigheid.

Wat een kracht heeft het kruis! Jezus heeft ons niet verlost door Zijn wonderen, door Zijn machtig Woord, maar door Zijn lijden en vernedering. Dit is een groot mysterie: voor de mens maar evenzo voor de H. Engel!