Wat is geestelijke oorlogsvoering?

Wat is geestelijke oorlogsvoering?

Geestelijke oorlogsvoering is de strijd die we dagelijks moeten voeren om het Koninkrijk van Christus’ liefde, leven en wijsheid in ons hart en leven te verdedigen of te heroveren. Het wordt op verschillende fronten gestreden:

De strijd tegen het “vlees” verwijst naar de aangeboren neiging tot zonde in ons die voortkomt uit de erfzonde en onze eigen persoonlijke zonden. Deze strijd betekent onze inspanningen om onze boosaardige gewoontes te overwinnen door het beoefenen van de deugd, in het bijzonder die van de matigheid, de kuisheid en het geduld.

Dan is er nog de strijd tegen de “wereld“, die op cultureel, moreel, sociaal en politiek gebied een bedrieglijk gevoel geeft alsof dit huidige leven alles is. En alsof materiele bezittingen de verlangens van ons hart zouden kunnen bevredigen!

In deze strijd moeten we weerstand bieden aan de  valse en verleidelijke leugens van de “geest van de wereld” door de waarheid en de Geest van het Evangelie vast te houden. Armoede van de geest en een heilige onthechting van de geschapen dingen zijn cruciaal in deze strijd.

De gewone strijd tegen de duivel bestaat uit het weerstaan van verleidingen die voortkomen uit de provocatie van de opstandige engelen. Dit wordt bereikt door waakzaamheid, gebed en een nederige onderwerping aan Christus en zijn Kerk. Hier zijn nederigheid en gehoorzaamheid onze favoriete wapens.