Lofprijs en dankzegging

Lofprijs en dankzegging

Er is een tweede soort van gebed, wat ook heel machtig is als afweer tegen de boze! Dat is de lofprijzing!

Lofgebeden  brengen ons dichter bij God en vervullen onze zielen met Zijn aanwezigheid, licht en vrede. Daarom zijn ze een krachtig middel om de duivel uit te drijven. De heilige Engelen van God zingen zonder ophouden het Sanctus: “Heilig, Heilig, Heilig, Heer God van de hemelse Machten…”

Door samen met hen God te loven en te prijzen zijn we meer verenigd met hen en worden we geholpen door hun bescherming. Dit gebed drukt ook de eerbiedwaardige vrees uit die een bijzondere bescherming met zich meebrengt, zoals de psalm ons leert: “De Engel des Heren omringt hen die Hem vrezen, en bevrijdt hen” (Ps. 34,7).

Bovendien zijn gebeden van dankzegging ook een krachtige bron van bescherming.

De H. Paulus zegt in dit verband: Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus”.  Fil 4,6-7