Hoe helpen de H. Engelen ons in deze strijd?

Hoe helpen de H. Engelen ons in deze strijd?

De heilige Engelen zijn de eerste bemiddelaars van de werkelijke genaden van Christus die we nodig hebben om te handelen op het bovennatuurlijke niveau van het geloof. De werkelijke genade is onze voornaamste bron van kracht en verdediging.

Daarnaast, wanneer we de strijd tegen verleidingen en de verleidelijke leugens van de wereld, het vlees en de duivel in ogenschouw nemen, hebben we veel baat bij de hulp van de Heilige Engelen die onze gedachten helder maken en leiding geven aan onze wil, en kracht aan onze affectieve reactie.

Wat de helderheid van het denken betreft, zijn er twee dingen die de Engelen kunnen doen om de geest van de mens te verlichten.

  • Ten eerste kunnen ze het verstand van de mens versterken.
  • Ten tweede kunnen ze ons de waarheid voorstellen.

Wat het eerste punt betreft, wordt het verstand van de mens gesterkt door de werking van het engelen-intellect. Dit kan in verschillende mate worden ervaren. Een Franse mysticus beschrijft dit fenomeen in de volgende termen:

“Als de ziel één is met de Engelen, ervaart ze als het ware een verhoging van haar vermogens. Als een astronoom door een telescoop kijkt, ontdekt hij horizonten die hij met zijn eigen ogen niet kan bereiken. Het effect dat in de ziel ontstaat is min of meer analoog daaraan wanneer ze door het geestelijk contact dat haar met de Engel verenigt, een plotselinge verruiming van haar geest en haar liefde ervaart” .

Wat het voorstellen van de waarheid betreft, communiceren de Engelen normaal gesproken door middel van beelden of indrukken uit onze verbeelding of ons geheugen, waarbij ze op andere momenten woorden of passages uit de Schrift in onze herinnering oproepen.