Wapens van de vijand: 1. Bedrog

Wapens van de vijand: 1. Bedrog

Het lukt de Satan steeds opnieuw om ons het boze te verkopen als was het iets goeds. Reeds in het paradijs probeerde de slang om op deze manier Eva ervan te overtuigen, om Gods gebod te overtreden.

Jullie zullen helemaal niet sterven!
God weet dat jullie ogen open zullen gaan als je eet van die boom.
Je zult dan gelijk worden aan God, door de kennis van goed en kwaad.”
(
Gen. 3,4-5)

De eerste zin van deze bewering is een grove leugen.
Met de tweede zin probeert hij God, die de Goedheid Zelve is, als slecht weer te geven; net alsof Hij Adem en Eva iets wil ontzeggen.
De derde zin is ook vals, want Adam en Eva moeten niet gelijk worden aan God.
Ze  z i j n  reeds naar Gods beeld geschapen en op Hem gelijkend (Gen 1,26)!

Door de zonde vertroebelen ze veelmeer deze gelijkenis met God!

Alles bij elkaar dus een hoop leugens en vervalsing – BEDROG, wat de duivel gebruikt om te misleiden.