Geestelijke wapens: Mijn Engelbewaarder

Geestelijke wapens: Mijn Engelbewaarder

Misschien vind je het vreemd om je hemelse broeder als een wapen te zien, maar bedenk:
Hij beschermt ons als een schild, en hij kan als met een zwaard de vijand van ons ver houden!

De H. Basilius zegt hierover:

“Bedenk, hoe groot de Engel moet zijn, als één enkele Engel vergeleken wordt met een leger. Omdat jouw beschermer zo groot is, schenkt de Heer in hem een heel leger, en omdat jouw Engel zoveel kracht bezit, omringt hij je als een muur. Zoals nl. muren de steden omringen, om de aanvallen van de vijand tegen te houden, net zo beschermt jouw Engel je van voren en achteren en van allen kanten. Niets is onbeschermd. “