Geestelijke wapens: Hulpvaardigheid, dienstbaarheid

Geestelijke wapens: Hulpvaardigheid, dienstbaarheid

Dat is een van de sterkste wapens tegen de hoogmoed en om het licht van God in deze wereld zichtbaar te maken. Zoek juist de armste mensen om je heen uit, om hen te dienen.

Jezus zegt heel duidelijk:

“Wat je voor een van Mijn geringste broeders hebt gedaan, dat heb je Mij gedaan.”  Matteüs 25,40

De “armste” mensen om je heen moeten niet perse de bedelaars zijn aan de kant van de weg. Maar het zijn vaak diegenen, die een zware last met zich mee dragen, die chagrijnig zijn, die voor iedereen onsympathiek zijn, gemeden door de rest van de klas of van de collega’s op het werk en aan de rand geschoven worden…

Juist DIE zouden wij moeten dienen! Als je dit “wapen” een keertje uitprobeert, zul je zien welke “explosieve” kracht het bezit!