Geestelijke wapens: De Sacramenten

Geestelijke wapens: De Sacramenten

Nu komen we bij de “geheime wapens” van God: de Sacramenten.

  • Geheim – omdat ze een geheim van het geloof zijn.
  • Omdat ze als bijzondere genadegeschenken van God, zijn geheimzinnige aanwezigheid in de wereld dragen
  • Omdat ze onder geheimzinnige tekenen ons in staat stellen tot een diepe en waarachtige ontmoeting met Jezus.

Wie de Sacramenten, en vooral de H. Biecht en de H. Communie, regelmatig ontvangt, wordt na enige tijd bijna onoverwinnelijk!

Want dan is de almacht van God Zelf, jouw schild.
En je zwaard is de liefde van Hem, die Zich over iedereen ontfermt.

Als kind van God, levend uit de genade van je doopsel, heb je niets te vrezen.