Geestelijke wapens: De nederigheid

Geestelijke wapens: De nederigheid

De geestelijke strijd speelt zich meer af in mijn innerlijk, dan in mijn omgeving. Ik moet leren om te strijden samen met de Heilige Engelen, heel bijzonder met St. Michael: “Wie is als God!” Zijn strijdkreet is niet alleen aanbidding, maar komt ook voort uit een hele diepe nederigheid.

De techniek van de duivel is doortrapt, listig en altijd vermomd. Hij past zich aan de temperamenten en smaken aan van zijn toekomstige slachtoffers; hij bekoort de wereldse mensen met de zonden tegen de reinheid; de intellectuele meestal met hoogmoed. De duivel heeft niet voor niets zijn intelligentie, ook als gevallen engel, behouden!

Om hem te verslaan, zelfs om hem eerst eens te herkennen, moeten we scherpzinnig zijn en onze beste manier is om te bidden om nederigheid, wetend dat we Gods hulp hard nodig hebben. Bid ook tot Maria en St. Michael, want Satan vreest hun macht! Want zij zijn nederig bij uitstek!

Dit wapen wordt vaak verkeerd gebruikt. Wie de valse nederigheid als wapen wil gebruiken, zal snel ervaren dat de klap op zijn eigen hoofd terecht komt! Echte nederigheid betekent, dat men zich bewust is van zijn eigen zwakheid, en daarom legt men zich vol vertrouwen in de handen van God. De ware nederigheid is de deugd van het kind, dat weet, dat zijn papa gewoon sterker is. Onze Vader echter is in de hemel en Hij is almachtig!

Ook als we arm en zwak zijn – en dat zijn we werkelijk! – zouden we juist naar Hem toe moeten gaan en Hem vragen, dat Hij grote dingen in ons leven en met onze kleine krachten zal volbrengen. Wij zullen zien dat dit gebeurt, en de ontmoediging zal ons niet meer lastig vallen.

Moeder Teresa heeft een goed trainingsprogramma voor ons, die vind je hierboven!