De werken van de Engel en die van de duivel

De werken van de Engel en die van de duivel

De Engelbewaarder vermaant de mens om Gods wetten te onderhouden.
De duivel probeert hem juist daarvan te weerhouden en verlokt hem met de macht van de vrijheid, de macht van het geld, de macht van kennis.

“Dit alles zal ik je geven, als je in aanbidding voor mij neervalt.”  Matteüs 4,9

In de meeste gevallen spelen de verleidingen waarmee de duivel de mens bestookt, een grote rol in de zonden van de mensen.

Daarom is God barmhartig en omwille van het verlossend lijden van Jezus neemt Hij de schuld van de zonde weg, ALS de mens oprecht berouw heeft.

Je kunt jezelf afvragen: luister ik méér naar de goede ingevingen dan naar de slechte?

                          Wanneer en hoe kan ik meer openstaan voor de ingevingen van mijn Engel?