De “vader van de leugen”

De “vader van de leugen”

Waarom laten wij ons telkens weer verblinden en misleiden door de duivel? Een antwoord luidt: de duivel vermomt zich. Hij nodigt nauwelijks openlijk uit tot kwaad, want dat zou hem niet lukken.

De duivel vermijdt het openlijk op te treden. Hij misleidt: hij belooft grote dingen op een goedkope manier. Soms doet hij alsof hij een god is en alsof de wereld hem toebehoort, als was hij een “engel van het licht”.

De H. Martin van Tours had eens een verschijning van deze bedrieger tijdens zijn gebed in zijn cel. “Purpurlicht straalde voor hem uit en hij werd er ook zelf helemaal door omgeven… Een koningsmantel drapeerde hem, hij droeg een gouden diadeem vol met edelstenen op zijn hoofd, zijn schoenen waren met goud doorweven; hij keek zeer vriendelijk… “Herken wie je voor je ziet staan! Ik ben Christus…” De Heilige ontdekte slechts door een openbaring in zijn geest dat het de duivel was die voor hem stond en niet God.

Aan de H. Pater Pio verscheen de leugenaar eens als een religieus. Hij moest hem een bevel van zijn provinciaal overbrengen: hij mocht niet meer aan zijn geestelijk leidsman schrijven, want dat was tegen de armoede en een groot hindernis op de weg naar de volmaaktheid. De Heilige schreef, dat hij nooit had vermoed, dat dit de duivel was geweest, als zijn Engelbewaarder hem dat niet had gezegd.

In het paradijs vermomde de duivel zich als een slang. Aan de Heiligen verschijnt hij in een lichtende gedaante. Ons zwakke mensen lokt hij met een gemakkelijk leven, rijkdom en onmiddelijke, meestal zinnelijke, vreugdes.

Hij fluistert in ons innerlijk: ‘Een keer is geen keer’. “Pak beet en verzuim deze eenmalige gelegenheid niet!”

De sterke zielen probeert hij te ontmoedigen: “Spaar je gezondheid”. “Morgen is ook nog tijd…” Maar altijd verbergt hij zijn ware intentie: onze afkeer van God en ons eeuwig verderven.

Hoe kunnen wij ons beschermen tegen zijn misleidingen?

  • Voor alle belangrijke beslissingen bidden tot de H. Geest en onze Engelbewaarder, zodat zij alle duivelse misleidingen openbaren.
  • Laten wij ons leiden door de leer van de Kerk en door Gods Woord
  • Laten we steeds ons doel voor ogen houden: het eeuwige geluk in de hemel. Zodat geen enkel verlokkend, voorbijgaand doel ons kan bekoren en daarvan afhouden.