De kracht van de biecht (2)

De kracht van de biecht (2)

Pater Gabriele Amorth, de belangrijkste exorcist van Rome, schreef:

“Vaak heb ik geschreven dat het de duivel veel meer kwaad maakt als men naar de biecht gaat, of een ziel van de duivel neemt, dan dat men hem daadwerkelijk uitdrijft en uit het lichaam dwingt”.

In dit verband is het belangrijk om nogmaals te waarschuwen voor het voortdurende gevaar dat een deel van onze geestelijke strijd wordt gereduceerd tot een magisch makkelijke formule. Zelfs wanneer die formule inhoudt dat men de sacramenten regelmatig moet ontvangen, blijft de inspanning die nodig is om de overheersende passie uit te roeien altijd een uitdaging.

Het is gepast om in samenhang met de sacramentele biecht, de praktijk van het bidden van het confiteor en de akte van berouw te vermelden. Deze gebeden zijn een bijzonder effectief middel om de zonde en de duivel te verloochenen en dus zijn ze passend voor de strijd om de bevrijding.

Om doeltreffend te zijn, moeten ze gezegd worden met nederige zelfkennis en een oprecht verlangen om de gehechtheid aan de zonde te doorbreken, vooral die waarvoor we enige vorm van zelfrechtvaardiging vinden.