De kracht van de Biecht! (1)

De kracht van de Biecht! (1)

De sacramenten zijn ons belangrijkste middel om de eenheid met God te verkrijgen.
Het is door het doopsel dat alle gelovigen bevrijd zijn van de heerschappij van de duivel en door de groei van de deugd zijn blijvende invloed kunnen verhinderen.

Daarom is de vernieuwing van de doopgeloften, waarin we formeel afstand doen van Satan en al zijn loze beloftes, zeer effectief. Het sacrament van het Vormsel en de waardige ontvangst van de H. Communie versterken en bevestigen de genade die uit het doopsel voortvloeit.

Bovendien schrijft pater Pellegrino Ernetti, O.S.B. met betrekking tot het Sacrament van de Biecht:

“De ervaring leert dat Satan slechts moeizaam doordringt in een ziel die zich vaak reinigt met het Kostbaar Bloed van Jezus. Dit Bloed wordt een echt borstschild waartegen Satan kracht kan zetten, maar hij slaagt er niet in een breuk te openen. Het is echt van dit sacrament dat Satan angst heeft… Christus overwon Satan met zijn eigen Bloed”.

En de Apocalyps vertelt ons expliciet: “Dit zijn zij die Satan hebben overwonnen met het Bloed van het Lam”.