De geestelijke wapenrusting

De geestelijke wapenrusting

Nu wordt het hoog tijd dat we eens naar onze eigen wapens gaan kijken, die we moeten gebruiken in deze geestelijke strijd. De H. Paulus beschrijft in de brief aan de Efeziers hoe onze wapenrusting er uit moet zien. Hij gebruikt geweldige beeldspraak, en je ziet meteen een Romeins soldaat voor je ogen verschijnen!

Maar natuurlijk zijn het beelden om de geestelijke wapens zichtbaar te maken.

“Ten slotte, zoekt uw kracht bij de Heer en zijn almacht.
Legt de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden
tegen de listen van de duivel.
Staat dan,
uw lendenen omgord met de WAARHEID,
bekleed met het harnas der GERECHTIGHEID;
de voeten geschoeid met IJVER voor het Evangelie van vrede.
Hanteert daarbij het grote schild van het GELOOF,
waarmee gij alle brandende pijlen van de boze kunt doven!
Neemt ook de helm van het HEIL;
en het zwaard van de Geest, dat is, HET WOORD GODS!”

Paulus noemt al een heel rijtje wapens op. Wij hebben ze misschien nog nooit als “w a p e n” beschouwd. Maar dat gaan we deze week eens bekijken.