De Engelen: realiteit of mythe? (3)

De Engelen: realiteit of mythe? (3)

Meer recent heeft de protestantse exegeet Rudolf Bultmann (1884-1976) een theorie voorgesteld die het katholieke denken over de leer van engelen en demonen heeft beïnvloed. Volgens hem zijn engelen en demonen een overblijfsel van de nieuwtestamentische kijk op de tijd.
Engelen en demonen zijn traditionele uitingen van het christendom die onaanvaardbaar zijn voor ons moderne wetenschappelijke denken.

Voor Bultmann zijn Engelen en Demonen een fabel, geen werkelijkheid maar een mythe:

“De moderne wetenschap gelooft absoluut niet dat de loop van het leven kan worden onderbroken of, als het ware, doorboord door bovennatuurlijke krachten. […] De voorstelling van de wereld verdeeld in drie vlakken: hemel, aarde, hel, is mythologisch:

1. Het idee van de tussenkomst van bovennatuurlijke krachten in de loop van de geschiedenis;

2. De weergave van wonderen en, in het bijzonder, van de tussenkomst van bovennatuurlijke krachten in het intieme leven van de ziel;

3. Het idee dat de mens bezeten kan zijn door boze geesten, verleid en verdorven door de duivel’.

Het moderne wetenschappelijke wereldbeeld kan geen geloof in geesten accepteren:

“Men kan niet gebruik maken van elektrisch licht en radio, of in geval van ziekte een beroep doen op moderne wetenschappelijke en klinische inzichten, en tegelijkertijd geloven in de geestenwereld. “