De Engelen leiden onze wil

De Engelen leiden onze wil

God alleen kan onze wil direct veranderen. Normaal gesproeken wordt onze wil aangetrokken door dingen van buitenaf, die we als goed en begeerlijk ervaren.

Wanneer iemand iets als een begeerlijk goed laat ervaren, beinvloedt hij dus de wil van een ander. Het is vergelijkbaar met een bekwame verkoper, die weet hoe hij zijn koopwaar in een zo aantrekkelijk mogelijk licht moet aanbieden. Heel de wereld van de reclame is hierop gebouwd.

De Heilige Engelen helpen ons door onze wil te leiden. Ze willen deze door overtuigingskracht bewegen. Ze proberen om het beeld van goedheid en deugd voor te stellen in een aantrekkelijk licht. Maar ze kunnen ons ook vertroosting laten voelen in verbinding met bepaalde deugdzame gedachten of handelingen en troosteloosheid in verbinding met ondeugd en zonde.

Zo zijn de regels voor de onderscheiding der geesten die de H. Ignatius neerschreef. Als iemand een goed leven leidt en vooruitgaat in de deugd, wil de H. Engel bemoediging en troost brengen.
Als een persoon in zonde leeft, wil de H. Engel het geweten van de persoon wakker schudden en hem innerlijk onrustig maken. Op deze manier zal hij proberen ons weg te leiden van het gevaar, naar het goede toe.