Bekoring

Bekoring

De opzet van de duivel is om te verleiden, om zielen uit Gods dienst weg te lokken. Maar het is Gods bedoeling om deze zielen te sterken zodat ze weerstand kunnen bieden aan de satan en daardoor dichter tot God komen.

God staat de duivel nooit toe, om ons boven onze krachten te bekoren.

Het eerste wat je moet onthouden is

  1. dat God je altijd genoeg genade geeft, om de leugens en de vleierij van de boze te overwinnen.
  2. dat de duivel een leugenaar is. “Wanneer hij leugentaal spreekt, spreekt hij uit zijn eigen wezen, want een leugenaar is hij, ja, de aartsleugenaar”. Johannes 8,44
  3. dat satan altijd manipuleert; hij probeert logisch te zijn in wat hij voorstelt. Het is zelden dat hij iets suggereert wat blijkbaar niet goed of redelijk zou zijn.
  4. dat hij vaak menselijke tussenpersonen, instellingen en mensen gebruikt.

Maar niet vergeten: je kunt iedere bekoring de baas door een duidelijke beslissing voor de wil van God. Je kunt je wilskracht sterken door offers en door jezelf iets te ontzeggen.

TIP: Probeer in je gewetensonderzoek heel eerlijk te zijn, en je zonden niet te verbloemen maar bij de juiste naam te noemen. (Judas noemde zijn hebzucht “liefde voor de armen”! Vgl. Johannes 12,4-6) en om je goede kanten te sterken.