3. Hoofdzonden

3. Hoofdzonden

Een derde strijdtoneel vormen onze hoofdzonden. In het Duits heten ze ‘Wurzelsünden’ en dat laat nog duidelijker zien, wat ze betekenen. Het zijn als het ware 7 wortels in ons hart, waar al de andere zonden uit voortspruiten.

Iedere wortel heeft zijn eigen vertakkingen en vele gezichten. Het helpt je weinig als je één onkruid uittrekt, het groeit meteen weer aan. De wortel moet je bestrijden!

Het zijn er dus zeven. De CKK 1866 noemt ze op:

hoogmoed, gierigheid, nijd, gramschap (toorn), onkuisheid, gulzigheid, traaagheid of lauwheid.

We hoeven ons niets wijs te maken, we hebben ze allemaal. Soms zijn er enkele waar we bijzonder veel last van hebben.

Als het je nu in je dagelijks leven plotseling bemerkt, dat je iemand vreselijk benijd, omdat die geprezen wordt en jij niet; of als je je vreselijk aan iemand ergert, en je bemerkt, daar zit de wortel van de toorn. Wat doen?

Deze hoofdzonden zitten in jouw eigen hart. JIJ moet ze eruit gooien. Het is niet genoeg om Jezus te vragen: verwijder de toorn uit mijn hart.

Nee, het is beter met heel je wilskracht te spreken: Heer, in uw Naam, verzaak ik aan de toorn!