2. Twijfels

2. Twijfels

Men kan aan alles twijfelen: of het nu het geloof is, of twijfelen aan je eigen kunnen, of twijfelen of je de juiste keuze hebt gemaakt. Noem maar op.

Twijfel rooft je de kracht en de vreugde.

Je zou twijfels nooit moeten toelaten, want je raakt in een spiraalvorm naar de diepte van een depressie.

Dit is een beroemde tactiek van de boze. Dat deed hij reeds in het paradijs. Hij stelde alleen maar één listige vraag, die twijfel zaaide: “Heeft God werkelijk gezegd dat je van geen enkele boom in de tuin mag eten?”

Wat is hier dus een goed wapen?

Geef de twijfel geen ruimte in je geest! Neem als wapen het Woord van God, dat scherp is als een tweesnijdend zwaard.

Het kan een psalmwoord zijn bijv.

-De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.

– Jezus ik vertrouw op u!

– God maakt geen fouten!

Zo’n woord, die jou helpt, moet je niet één keer uitspreken, maar vele malen, een rozenkrans lang!

Gods Woord is vol kracht en volbrengt datgene wat het zegt.