Leef in Gods tegenwoordigheid

Leef in Gods tegenwoordigheid

“Richt je schreden naar Mij en gedraag je onberispelijk”  Gen. 17,1

Een van de grondbeginselen van het geestelijk leven is het leven in Gods tegenwoordigheid.

Als je niet bewust bent van Zijn aanwezigheid in jouw leven, dan zul je steeds keuzes maken die niet overeenstemmen met Gods wil, maar die gebaseerd zijn op natuurlijke redenen en gemotiveerd door zelfzuchtige interesses.

Als wij in deemoed leven in Gods tegenwoordigheid, bewust ervan hoe klein wij zijn, dan zullen we onze keuzes maken in het licht van het geloof en met het verlangen om dienstbaar te zijn.

Een goed hulpmiddel om in Gods tegenwoordigheid te leven zijn de vele, kleine schietgebedjes, die je te allen tijde en overal kunt spreken in je hart!

Zoals er twijgjes en takjes nodig zijn, om een vuurtje te onderhouden, zo houden deze intense, korte gebedjes het vuur van de liefde tot God brandend.

Je Engel ziet voortdurend Gods aanschijn. Wie kan dus beter dan hij, jou hierbij helpen?! Vraag hem om zijn hulp, zodat ook jij steeds de ogen van je hart op de Heer gericht kunt houden.