Groeten

Groeten

Hoe kunnen wij steeds meer groeien in onze vriendschap met onze Engelbewaarder? Het zijn maar heel gewone tips, heel gemakkelijk om te doen, maar zo gewoon, dat je het vaak vergeet!

Het is net als met een vriendschap onder mensen. Je vindt het dan heel normaal om vaker even op te bellen, een sms-je te sturen, iets van je te laten horen. En je verwacht dat ook van de ander.

Daarom is de eerste tip, dat je ook je goede Engel vaker overdag groet! Dat is dan zoiets als een kort schietgebedje. Maar dan denk je even aan hem, en dan sta je dus ook open voor zijn antwoord, zijn verlichting of ingeving, of concrete hulp.

Dat kan dus bij dag en nacht, maar het helpt ook om bepaalde vaste tijden aan te wennen.

Bijvoorbeeld bij het opstaan. Het is goed om met een gebed je Engel te groeten, te danken voor zijn bescherming van de afgelopen nacht en je aan zijn zorg toe te vertrouwen voor de komende dag.

Als je met andere mensen samen bent, of in de trein of onderweg, is het een goede gewoonte om stil ook de Engelen van de andere mensen te groeten! Zij zullen er heel dankbaar voor zijn, want veelal staan ze hun beschermeling hun leven lang ter zijde, zonder ooit een groet van hem te krijgen!

’s Avonds is het ook een moment waar je gemakkelijk aan hem denkt, hem dankt voor de dag en om zijn bescherming vraagt voor de nacht.

Laat dit een goede gewoonte worden, je zult merken dat je “beste vriend” ook een boodschap terug stuurt!