Engel en mens

Engel en mens

Wat de heilige Engelbewaarder betreft, wil ik slechts een paar aanwijzingen geven:

Wij zijn gewend – waarom, is onduidelijk – om uit de positie van de Cherubijnen en Serafijnen te concluderen dat de Engelen die met ons te maken hebben altijd tot het laagste koor behoren. Dit hoeft niet het geval te zijn. Een Engelbewaarder-zijn is niet de taak van een groep Engelen, integendeel, het is de speciale taak van één Engel aan wie GOD juist deze taak geeft.

En hier rijst onmiddellijk de vraag: Welke kwaliteiten moet een Engel hebben om een Engelbewaarder te worden? GOD neemt niet zomaar een Engel die HIJ, om zo te zeggen, de opdracht geeft. Het is veeleer zo dat het karakter van de menselijke ziel en zijn bijzondere taak mede bepalend zijn voor de keuze van de Engel.

Misschien is de Engel zelfs in de ogen van God het geschapen tegenbeeld van de te beschermen ziel, zodat God én Engel én ziel als één ziet. In ieder geval zullen Engel en beschermeling een levenseenheid vormen met betrekking tot de taak van de mens, de aanleg van de Engel en het niveau van gelukzaligheid dat God voor de mens heeft bepaald.

De deugden van de mens zullen waarschijnlijk overeenkomen met de zeer bijzondere aanleg van de mens en vooral zijn bijzondere positie tegenover God zal waarschijnlijk overeenkomen met de zeer kenmerkende voortreffelijkheid van mijn Engelbewaarder.

Ieder mens heeft zijn plaats ten opzichte van God. De een ziet Hem dan als het ultieme Wezen, voor een ander is de Drieeenheid dichterbij, voor een derde is Hij de goede Vader. En daarom trekt het de een bijzonder naar de aanbidding; een ander hunkert naar God en naar zijn liefde; een derde leeft vanuit de deemoedige houding van de berouwvolle zondaar.

Ieder bedoelt Gód en ieder bedoelt Hem vanuit een ander gezichtspunt. 

God komt echter iedereen nabij op deze weg, die zijn laatste en diepste zielsverlangen uitdrukt. De Engelbewaarder is mijn spiegelbeeld overgebracht naar het geestelijke, naar het lichaamloze.
Wij beiden zijn één homogeen idee van God, dat Hij bij het begin van de wereld heeft ontworpen. Daarom is het ook zo dat de Engelen een innig contact met ons aangaan, zonder dat wij het zien.