“Een zeer mooi geheim”.

“Een zeer mooi geheim”.

Paus Pius XI vertrouwde eens aan Angelo Roncalli, de latere Paus Johannes XXIII “een zeer mooi geheim”  toe, om diens zending als apostolisch delegaat op de Balkan gemakkelijker te maken.

“De aanwezigheid van de Engelen is een bron van voortdurende vreugde voor hun beschermelingen. Zij effent moeilijkheden en zwakt weerstanden af. Als ik wel eens met iemand moet spreken die voor mijn argumenten niet erg open staat, dan neem ik mijn toevlucht tot mijn Engelbewaarder. Ik vraag hem om zijn voorspraak bij de Engel van de persoon die ik ga ontmoeten. Als beide Engelen het eens zijn, gaat het gesprek veel gemakkelijker.”

Dit is een hele goede tip! Je moet het gewoon eens uitproberen. Als je problemen hebt met iemand, dan roep diens Engelbewaarder aan. Bidt samen met hem een Sanctus en je zult zien dat het gesprek goed zal verlopen.

De Heilige Frans van Sales was eerst stil voordat hij aan zijn preek begon. Hij begroette zo de Engelen van zijn hoorders en bad hen hun beschermelingen gunstig te stemmen.

De H. Pater Pio zei vaak tot zijn geestelijke kinderen: “Als je mijn gebed nodig hebt, wendt je dan tot mijn beschermengel door bemiddeling van de uwe.”

De H. Paus Johannes de 23e zei eens in een preek, dat hij wenste dat “de verering van de beschermengelen moge groeien. Een ieder van ons heeft de zijne en een ieder kan spreken met de Engelen van anderen.”

Eens in een brief aan zijn nicht schrijft hij: “Je moet intieme relaties onderhouden met je beschermengel, en ook met alle Engelbewaarders van de personen die je kent en van wie je houdt.”

Dit zijn een paar tips van verschillende heiligen. Nu moet je gewoon je eigen ervaringen daaraan toevoegen!