Dienen is een eer!

Dienen is een eer!

Mag men dat geloven, dat de Engelbewaarder ook in zulke kleine alledaagse dingen helpt, als we hem dit vragen? Houdt hij zich met zulke kleine zaken bezig?

Als wij naar het voorbeeld van Jezus kijken, zien we dat het zo is!

  • Jezus verklaarde dat Hij kwam om te dienen.
    Van de Heilige Engelen wordt dit juist ook uitdrukkelijk gezegd:
    “Wat zijn zij anders dan dienende geesten, uitgezonden ten behoeve van hen voor wie het heil is weggelegd?” 1,14
  • Jezus roept de kinderen toch zich en neemt hen in de armen. Hij bewondert de weduwe die met haar 2 muntjes alles aan God geofferd heeft. Hij buigt zich over de armen en helpt hen. Daarom kun je er zeker van zijn dat ook de Engelen de kleinen willen dienen. De groten maken zich klein, omdat voor hen de kleinen groot zijn!
  • Jezus maakte zichzelf klein. Hij wordt kind, leidt een leven in armoede, wil ook afhankelijk zijn van de hulp van anderen. Daardoor voelen de armen zich niet van hem afgestoten, de herders, de blinden, de lammen, en de melaatsen.
    Dat is ook de reden waarom de Engelbewaarders hun dienst in het negende koor doorbrengen: ze willen hun beschermelingen niet door hun macht dwingen, en op die manier hun vrijheid geweld aandoen.