De kruisweg van de Engel

De kruisweg van de Engel

God maakt het zijn Engelen niet gemakkelijk! Als de zending om beschermengel te zijn, voor de Engel een vreugde is omdat het voor hem de navolging van Christus betekent, zo is het voor hem ook heel vaak een ware kruisweg!

Ga maar na: als je bedenkt dat iedere mens een persoonlijke hemelse broeder bij zich heeft…. Hoeveel mensen zijn zich hiervan bewust??

En zelfs onder de gelovigen, die het eigenlijk zouden moeten weten, hoe velen van hen leven hun leven, zonder een woord van dank aan hun broeder, zonder hem een blik waardig te keuren?

Hoeveel ondankbaarheid en afwijzing moet de Engelbewaarder ervaren. Vaak zijn zijn handen als het ware gebonden, doordat zijn beschermeling zijn vrije wil voor het kwade gebruikt en hij moet machteloos toezien… Hoe zorgeloos en oppervlakkig springt de mens om met de genadegaven van God. De oneindige liefde van de Heer schijnt hem niet te raken. Hij zondigt keer op keer. Wat dat voor de Engel betekent!

Hij ijvert voor God, hij dient Hem met heel zijn wezen, en nu is hij steeds opnieuw getuige hoe de mens Gods liefde met voeten treedt! Want hij mag de mens niet dwingen tot het goede. Hij respecteert die vrije wil, omdat God zelf het zo doet! Hij blijft de mens trouw en verlaat hem geen ogenblik.

Bovendien weet hij niet, of hij zijn beschermeling voor het eeuwige leven zal kunnen redden. Want de Engel weet niet alles en dus betekent dit voor hem ook een voortdurende zorg. Hij zal alles proberen om zijn menselijke broeder weer tot God te leiden; hij zal onophoudelijk voor hem bidden.

Maar God weet wat Hij doet, als de Engelen ook hier de dwaasheid van het Kruis moeten leren aanvaarden.

Je kunt je dus zijn vreugde voorstellen als hij een mensenkind mag begeleiden, die heel bewust met hem samen de Heer wil dienen! Die dankbaar is en zich graag door hem wil laten leiden en vormen. Laten we zo een vriend voor onze Engel zijn!