Zijn er veel Engelen in de hemel?

Zijn er veel Engelen in de hemel?

Zegt de Heilige Schrift ons iets over het aantal van de Engelen?

Er is geen specifieke opsomming.

De Bijbel zegt ons dat er legioenen zijn, en “legioen” in de Heilige Schrift betekent een ontelbaar aantal.

Het Nieuwe Testament vertelt ons dat de Engelen een menigte vormen. Paulus zegt dat er vele duizenden zijn.

En in het laatste boek van de Bijbel, de Apocalyps, dat over de Engelen spreekt, maken de Engelen deel uit van het leven van het Mystieke Lichaam en zullen zij een wezenlijk deel zijn van de eeuwige bestemming waarnaar wij uitzien.

Ik overweeg dat een grote schare van Engelen bereid is de wil van Onze Heer te vervullen. Wat betekent dit voor mijn geloof?

David streed zegevierend tegen Goliath in de naam van de Heer der heerscharen. Ik wil mijn christelijke strijd voeren in vereniging met het hemelse leger van God.