Wisselwerking

Wisselwerking

Voor een vriendschap en een goede samenwerking tussen Engel en mens, moeten ze elkaar beter leren kennen. Dat geldt voor beide kanten!

Voor ons mensen in deze zichtbare wereld, is het moeilijk om een zuivere geest voor te stellen. God zelf is voor ons het grootste mysterie. Wij kunnen ons geen voorstelling van Hem maken. Jezus is ons het meest nabij, omdat Hij mens werd zoals wij.

Maar heb je er ooit over nagedacht dat wij mensen voor de  E n g e l  een mysterie zijn?!

Hij, die puur geestelijk is, moet ook eerst leren wat het betekent een  m e n s  te zijn, met een lichaam. Een mens, die aardgebonden is en zintuigen heeft.

Wij zijn voor hem totaal andere wezens, levend binnen de enge grenzen van tijd en ruimte; daarbij zijn wij zo onwetend in vergelijking met de Engelen, en zo kwetsbaar en wispelturig. De mens heeft de neiging tot zonde en wordt toch  z o  oneindig bemind door God! Zozeer zelfs, dat Gods Zoon mens werd, om voor hem te lijden, te sterven en te verrijzen.

Daarom is het voor iedere Engel als het ware een hartenwens, om Engelbewaarder te mogen zijn!

Het is  z i j n  navolging van Christus.

Hij mag net als Jezus, heel zijn hemelse heerlijkheid afleggen, om in de diepte als eenvoudige beschermengel een mensenkind te gaan dienen! Op die wijze wordt het mysterie van Gods menswording hem duidelijker.

Omgekeerd is het de Engel die de mens het mysterie van Gods majesteit beter kan openbaren. Hij, die voortdurend Gods aanschijn schouwt, kan ons hart verlichten, onze innerlijke ogen openen zodat wij steeds beter gaan ontdekken  h o e  groot God is,  h o e  heilig!