Wat zoekt gij de Levende bij de doden?!

Wat zoekt gij de Levende bij de doden?!

Twee mannen in een stralend wit kleed komen de vrouwen tegemoet, die radeloos voor het lege graf staan en zij spreken hen aan: “Wat zoekt gij de Levende bij de doden. Hij is niet hier, Hij is verrezen” (Lk 24,5-6).

Als de H. Engelen binnentreden, dan wordt het altijd licht, dan komt het licht van de hemel in ons leven. Daarom stralen hun gewaden, en zij brachten werkelijk licht in het leven van deze vrouwen.
Ja, we kunnen zeggen, ze hebben het LICHT in hun leven gebracht met hun blijde boodschap:

JEZUS LEEFT!

Als wij opmerkzaam luisteren naar onze H. Engelbewaarder, dan horen ook wij steeds weer dezelfde boodschap. Ook hij zegt ons telkens opnieuw in ons hart: JEZUS leeft!
Als wij terneergeslagen enmoedeloos zijn, zal hij ons steeds weer met deze woorden opmonteren en ons weer nieuwe hoop geven: JEZUS leeft!
Als wij in onze zorgen en problemen niet meer verder weten, fluistert hij ons in het oor: “JEZUS leeft! Hij is de Heer! Je kunt vol vertrouwen Hem al je zorgen toevertrouwen. Hij leeft en werkt ook nu nog!”

En dan wordt onze H. Engelbewaarder nog concreter, doordat hij zegt: JEZUS leeft in jou! Ja, JEZUS leeft door de genade in jouw hart!

Geloven wij dat? Geloven wij dat echt of komen bij ons dan ook de twijfels boven zoals bij de leerlingen, die het eerst ook niet konden geloven dat JEZUS leeft.

JEZUS LEEFT IN MIJ!

Aan alle lezers van dit Engelenblog wens ik van harte een Zalig Paasfeest!