Wat is het verschil tussen u en mij?

Wat is het verschil tussen u en mij?

Engelen en mensen zijn van een andere aard.

De Engel is een zuivere geest; zijn gehele natuur is onsterfelijk.

De mens is samengesteld uit een onsterfelijke, geestelijke ziel en een sterfelijk, stoffelijk lichaam.

We kunnen dus ook zeggen: de Engel is meer georiënteerd op God de Geest, terwijl de mens meer georiënteerd is op God de Zoon, het Woord, de Mensenzoon, Jezus Christus.

De Engel is niet onderhevig aan groei en verval, terwijl de mens, naar zijn materiële natuur, onderhevig is aan worden en vergaan.

God wilde dat Engelen en mensen verschillend waren, maar ook afhankelijk van elkaar. Hoe beïnvloedt dit verschil mijn relatie met de Engelen? Wat heb ik dat de Engel niet heeft; en wat heeft hij dat ik niet heb? Hoe vullen wij elkaar aan?

Wanneer maak ik in mijn gedachten de Engelen te menselijk?