Vriendschap begint in het hart

Vriendschap begint in het hart

Vanaf het allereerste begin van je bestaan, is je Engelbewaarder bezorgd geweest om jou.
Hij verheugde zich toen je geboren werd in de wereld.
Vanaf de dag van je doop werd je steeds dierbaarder voor je Engel, steeds meer geliefd door hem.
Hij heeft met de meest tedere liefde voor je gezorgd toen er gevaar dreigde.
Hij treurde toen je zonde beging, alsof hij zelf de grootste verwonding had ontvangen, en hij liet je geen rust totdat je met God verzoend was door een goede biecht.
Hij heeft met je gewaakt en gebeden in uren van tegenspoed.
Hij heeft zich met je verblijd in dagen van voorspoed.

Kortom, je Engelbewaarder is je metgezel in alle omstandigheden van het leven – je vriend in goede zowel als kwade dagen.

Ik wil deze dag leven in het besef dat ik zeer geliefd ben door God; en dat mijn Heilige Engelbewaarder bij mij is
als bewijs van deze liefde.

Waarom wil God dat ik een vriendschap
opbouw met mijn Engel?