Vriendschap begint altijd in ons hart

Vriendschap begint altijd in ons hart

“Een trouwe vriend is niet te betalen: het is een heerlijkheid waar niets tegen opweegt”. Sir 6,15

“Vanaf het begin van je bestaan houdt je Engelbewaarder zich met je bezig. Hij verheugde zich toen je geboren werd in deze wereld. Vanaf de dag van je H. Doopsel werd je nog kostbaarder voor hem, nog meer door hem bemind. Hij zorgde voor jou met de meest tedere liefde toen er gevaar dreigde. Hij treurde toen je zondigde, alsof hijzelf de grootste verwonding had opgelopen en hij liet je niet met rust totdat je verzoend werd met God door een goede H. Biecht. Hij waakte en bad met jou in uren van nood. Hij verheugde zich met jou in de dagen van voorspoed. Kortom, je Engelbewaarder is je metgezel in alle omstandigheden van je leven –  je vriend in goede en in kwade dagen.”

  1. Ik wil deze dag leven in het bewustzijn dat ik zeer bemind wordt door God; en dat mijn Heilige Engelbewaarder bij mij is als een bewijs van deze liefde!
  2. Waarom wil God dat ik een vriendschap met mijn Engel opbouw?