Vraag en je zult verkrijgen

Vraag en je zult verkrijgen

Laten wij, voordat wij op reis gaan, voordat wij aan enig werk beginnen, voordat wij een oordeel vellen, voordat wij een belangrijke beslissing nemen, ons toevertrouwen aan onze Engelbewaarder.

Hij wil ons helpen, zoveel als mogelijk is.

De wet verkondigd door de Heer: “Vraag en gij zult verkrijgen” geldt ook voor de Engelbewaarder.

Hoe meer wij tot hem bidden, hoe meer hij voor ons zal bidden.

Hoe meer we een beroep op hem doen, hoe meer hij ons zal helpen.

St. Franciscus van Sales zegt, sprekend over zijn toehoorders: “Ik groet de Engel van ieder van hen en ik bid om het hart van hem die hij beschermt voor te bereiden. Door deze handelwijze heb ik veel genaden verkregen”.

Bij elk nieuw begin zal ik naar mijn Engel opkijken –
wat zegt hij mij?

Laat ik hem werkelijk aan alles meewerken, of sluit ik hem buiten bij sommige gebeurtenissen in mijn leven, waarbij ik vrees dat zijn aanwezigheid mij in moeilijkheden zou kunnen brengen?