Voor alle eeuwigheid samen!

Voor alle eeuwigheid samen!

Pas in de hemel zal je vriendschap met de Engelen ten volle worden geopenbaard; daar zal je volledig zien hoeveel profijt je ervan hebt gehad en hoe je hebt bijgedragen aan de zending van de Engelen.

Volmaakte vriendschap in een wederzijds samengaan in liefde, waarbij ieder het beste van zichzelf bijdraagt aan de ander.

Alleen wanneer Engelen en mensen in de hemel verenigd zijn, zullen wij in staat zijn God de volmaakte eredienst te bewijzen, waarvoor wij geschapen zijn en waarin wij volkomen geluk zullen vinden.

Ik wil luisteren naar mijn Heilige Engelbewaarder die mij herinnert aan het eeuwige leven!

Welke wijsheid ontvang ik van mijn Engel als hij mij eraan herinnert dat ik onsterfelijk ben en geschapen voor de eeuwigheid?