Volg de Engel na!

Volg de Engel na!

Een priester vertelde:

“Wij weten allemaal dat het geloof aan de H. Engelen in de christelijke verkondiging en praktijk niet aan bod komt. De meeste christenen kunnen goed zonder de H. Engelen leven… Zo ging het mij ook. Tot voor enkele jaren geleden had ik geen toegang tot deze wereld van de dienende geesten. Ik geloofde wel dat ze bestonden, maar zonder een echt, levendig contact.

Toen viel me eens een klein boekje in de hand. Geestelijke gesprekken tussen Jezus en een heilige zuster Consolata. Hij leert haar over de nederigheid. Hij zegt haar dat ze haar best moet doen om in het klooster voortdurend goeds te doen, zonder dat het iemand opvalt, alleen uit liefde tot God.

En toen kwam een zin, waar ik bij hangen bleef en die mijn geloof aan de Engelen opengebroken heeft.
“Volg ook de Engelen na, die de mensen zo veel helpen en toch onbemerkt blijven!”

Die zin liet me niet meer los. Ik begon me meer te verdiepen in de wereld van de H. Engelen. En na een tijd ontwikkelde zich een echte vriendschap met mijn eigen Engelbewaarder.

De H. Maria Bernarda schreef eens op, wat de H. Engel tegen haar had gezegd:

De Engel gaf mij ’s middags een verwijt met de woorden: “Zie mij niet als een vriend, die je bezoekt en dan weer zijn eigen zaken nagaat. Hoewel ik ook nog veel andere taken te verrichten heb, blijf ik toch altijd aan je zijde… Daarom moet jij je meer oefenen in een levend geloof. Denk niet, dat als jij aan mij denkt, dit jou van God verwijderd.

Nee, met kracht en snelheid leid ik jou naar Hem, als je mijn vermaningen trouw opvolgt”.

“Ik leid je met kracht en snelheid naar God!” – Kan onze Engelbewaarder nog iets groters en heerlijkers voor ons doen?!