Verantwoording

Verantwoording

De Engelen omringen Christus, hun Heer. Zij dienen Hem in het bijzonder bij de vervulling van zijn heilszending onder de mensen. KKK 351

Het is eigen aan de goede Engelen om de zielen te verlichten en te onderrichten, om ze te inspireren met sterkte en kracht en ook door geestelijke vertroostingen, door vriendelijke overredingen, door rust en verkwikkende vrede, om de vervulling van iedere plicht te verlichten en alle hindernissen te verwijderen bij de vooruitgang in de deugdbeoefening.

  1. Roept de Heer mij om verantwoording op me te nemen in mijn leven, bijv. door zielen te redden, te evangeliseren, een zending in de Kerk en heb ik nog steeds niet de moed om “ja” te zeggen?
  2. Ik wil het aanvaarden met de hulp van mijn heilige vriend, met enthousiasme. Hij zal met mij zijn!