Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid

Het is eigen aan de goede Engelen om de ziel van de mens te verlichten en te onderrichten, haar te bezielen met kracht en standvastigheid en ook, door geestelijke vertroostingen, door zachte overredingen, door kalmte en weldadige vrede, de vervulling van elke plicht te verlichten en alle hindernissen voor de vooruitgang in de deugd weg te nemen.

St. Ignatius of Loyola, Onderscheiding der geesten

Roept de Heer mij om in mijn leven verantwoordelijkheden op mij te nemen (b.v. om zielen te redden, om te evangeliseren, voor een zending in de Kerk) en heb ik niet de moed gehad om “Ja” te zeggen?

Ik wil ze aanvaarden met de hulp van mijn heilige vriend, met enthousiasme. Hij zal met mij zijn!